Realizowane projekty

1. "Fart" Sp. J. Sławomir Kotyński, Jarosław Laskowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Bon Antywirusowy"

Cele projektu to:

  1. stworzenie platformy b2b do internetowej sprzedaży hurtowej
  2. zakupienie nowoczesnego sprzętu wyposażenia hurtowni 
  3. zakupienie odpowiedniego oprogramowania do posiadanego sprzętu

Planowane efekty:

  1. zmiana procesu obsługi klienta z bezpośredniej na zdalną (przy użyciu platformy internetowej)
  2. podniesienie jakości i wydajności pracy osób zatrudnionych w hurtowni 
  3. zwiększenie kanału dotarcia do klienta, a tym samym zwiększenie konkurencyjności firmy (platforma internetowa)
  4. pozyskanie nowych kontrahentów (platforma internetowa)
  5. zwiększenie sprzedaży hurtowni
  6. polepszenie warunków pracy osób zatrudnionych w hurtowni i zwiększenie jej wydajności

Wartość projektu: 100.478,70 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich: 72.801,00 PLN

Nasz plakat eksponujący informację o Dotacji z Funduszy Europejskich:

plakat_ue

2. Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa "Fart" Sp. J. Sławomir Kotyński, Jarosław Laskowski w Białymstoku w sytuacji znacznego spadku obrotów na skutek COVID-19

wsparcie_UE